Dotace

Dotace

Garance získání dotace až 220.000 Kč z programu Nová Zelená Úsporám.

Program Nová zelená úsporám

 

Program Nová zelená úsporám je iniciativa Ministerstva životního prostředí, která podporuje ekologické a energeticky úsporné projekty v oblasti bydlení, dopravy a průmyslu.

Cílem programu je snížit energetickou náročnost budov a snížit emise skleníkových plynů v České republice.

Program nabízí finanční podporu pro realizaci projektů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.

 

V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na instalaci solárních panelů v rámci dotačního programu pro obnovitelné zdroje energie.

Tato dotace může činit až 50 % z oprávněných nákladů na zhotovení a instalaci fotovoltaické elektrárny.

 

Garantujeme získání této dotace.

Garance získání dotace až 220 000,- Kč

V programu nová zelená úsporám.

Neodkládejte možnost získat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám.

Na pořízení Vaší fotovoltaiky kterou Vám poskytneme na klíč. Zajistěte si vlastní energickou soběstačnost, investujte do technologie s vysokou mírou návratnosti a získejte tak
dotaci ve výši až 220 000 Kč.